Algemene voorwaarden

Bij Boer Goossens hanteren wij de Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca. Deze voorwaarden helpen u en ons om duidelijkheid te verschaffen over rechten en plichten bij koop en verkoop van onze diensten en producten. Ze zijn op al onze diensten en reserveringen van toepassing.

U kunt een exemplaar van deze voorwaarden (in Pdf) hier downloaden.